Wstrzymaj Oddech

3 teksty – auto­rem jest Wstrzy­maj Od­dech.

* * *

Chciałabym zat­rzy­mać się w chwi­li zachwy­tu..., w połowie oddechu...!!!

Zaglądać w ludzkie dusze... - ubierać w piękno co dnia - koić w uśmiechu....

Mogłabym przeszy­wać sobą niczym wiatr !!!!

Mo­ja miłością [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 12:34

Dob­ry fun­da­ment poz­wa­la zbu­dować coś potężne­go...
coś cze­go żad­na ob­ca ręka na­wet nie od­waży się zniszczyć!!! 

myśl • 9 października 2017, 21:47

Zło zdo­bywa świat ludzki­mi rękoma... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 października 2017, 19:12
Wstrzymaj Oddech

[...] a jeśli mam dziś zasnąć i jutro się nie obudzić , chcę i pragnę z całego serca stać się aniołem... podnosić na duchu , zbudzać co dnia , co nocy i ze złych momentów .... tych co nie chcą się już budzić...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 października 2017, 23:00Wstrzymaj Od­dech sko­men­to­wał tek­st Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, [...]

20 października 2017, 22:55Wstrzymaj Od­dech sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

12 października 2017, 12:34Wstrzymaj Od­dech do­dał no­wy tek­st * * * 

9 października 2017, 21:47Wstrzymaj Od­dech do­dał no­wy tek­st Dobry fun­da­ment poz­wa­la zbu­dować [...]

9 października 2017, 10:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zło zdo­bywa świat ludzki­mi [...]

8 października 2017, 20:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zło zdo­bywa świat ludzki­mi [...]

8 października 2017, 19:29natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zło zdo­bywa świat ludzki­mi [...]

8 października 2017, 19:12Wstrzymaj Od­dech do­dał no­wy tek­st Zło zdo­bywa świat ludzki­mi [...]